Vždycky dostanu lepší náladu, 

když si přečtu Vonneguta nebo Hellera. Zároveň mě zachvátí nezřízená touha po sebevyjádření. Během života jsem získal  nejasný pocit, že by to mohlo mít nějaký smysl. Je to taky jedna z mála činností, které se dají dělat, když bydlíte v paneláku. Tak to dělám.

Malá a kulaťoučká paní učitelka Krátká na mě při češtině volávala: „Honzo, češtináři, prober se!“ Vím, další věci se přece dají dělat mimo panelák. Ale znamená to potkávat venku další lidi. Já se lidí bojím. Mám reálnou obavu, že zjistím, že drtivá většina z nich je chytřejší než já. Že dovedou přestat kouřit, zvlášť teď, kdy cigára stojí víc než před pár lety doutníky. Že znají struktury vlád a vědí, kudy tečou a jak fungují peníze. Tohle já nevím. Antonín Dvořák měl prý panickou hrůzu z toho, že bude muset jít žebrat. Já si nedovedu překontrolovat výplatní pásku. Kontroluji pouze poslední číslo dole. Někdy.

Už pátý měsíc jsem doma s bolavými zády. Můj stařičký řecký lékař tvrdí, že mám „změny v meziobratlovém prostoru“. Několikrát jsem se ho ptal, co to znamená, ale nechce říct. Asi lékařské tajemství.

Co se financí týká, jsem teď zcela odkázán na dobrodinní našeho sociálního kapitalistického systému. Rád bych se z něj úplně vymanil, ale nevím jak. Nic totiž neumím. Neumím např. přimět doktorovu zdravotní sestru, aby konečně odeslala někam něco, co se jmenuje lístek na peníze. Od té doby, co se opravdové peníze víceméně nepoužívají, žiju bez nich a pohyb imaginárních částek z účtu na účet se děje po celé roky automaticky a mimo mně. Nedělám pro to nic, leda že každý den vstanu ve stejnou hodinu a odejdu někam, kde trávím osm hodin něčím, o čem si, když to skončí, říkám

co to sakra mělo bejt?

Pět měsíců jsem z toho teď venku a po ránu civím z okna a závidím lidem, kteří za rozbřesku spěchají po chodníku, spěchají s dětmi do blízké školky a za chvíli letí zpátky. Denně. Vídám školáky, jak za deset osm utíkají s aktovkami. Kam? Chci říct Proč?

Naaah, vím to, taky jsem to absolvoval. A znám snad strukturu vlády, finanční toky a tak? Nevím ani co jsou roxory. Ale pamatuju si tohle: ový, istý, ičelý. A nakloněnou rovinu a Toricelliho zákon. Jen nevím, co to je.

Nejradši jdu do lesa. Nejsou tam žádní lidi. Jako naposled — stojím v lese a fotím křoví, to zvládám. A najednou se ozve zvuk. Zvířecí zvuk a nikde nikdo. Rozlížím se a ježí se mi zbytky vlasů. Automaticky vezmu klacek a říkám si:

„Jendo, tohle je nepochybně okamžik s výrazným psychologickým potenciálem.“

V jedné ruce mám totiž klacek, ve druhé mobil. Jen si to představte. A co mi tak bude víc platné, když dojde medvěd? Stihnu si brnknout pro pomoc? Co se vůbec dělá, když se potká medvěd? Nejspíš se stojí s mokrem v kalhotách a zírá. Možná bych strachy zapomněl slovo medvěd a jen zkoprněle čuměl na obrovskou mocnou sílu, hleděl bych na krále lesa nebo v tu chvíli prostě krále všeho.

Ten klacek v ruce ale okamžitě přijal mé teplo a byl jsem překvapený, jak známý to byl pocit. Když jsem si odmyslel jména a označení všeho, co bylo kolem — že strom je stromem, křoví je křovím a medvěd medvědem, dostavil se uchvacující pocit ohromného tajemství. Obklopilo mě a jakkoli jsem přemýšlel o tom, že by to přece mělo být aspoň trochu děsivé, strnul jsem, jak přátelské a důvěrně známé bylo všechno kolem. O ruku se mi otřely holé větvičky mlází a já viděl, že jsme se znali před dlouhými, dlouhými staletími. S klackem jsem chodil, vstával i ulehal. A mobil? Zbláznili jste se? To je na co? Strčil jsem ho do kapsy.

Ohroměně jsem pak viděl tohle:

Známe rostliny, pojmenovali jsme stromy, zvířata, řeky a říkáme tomu všemu Příroda. Vyjedeme si z města někam do přírody, na ty panorámata. Stojíme v té přírodě a nějak se nic neděje. Woody Allen řekl, že nesnáší countryside, protože tam nic není. Já ho chápu.

I když víme, že stromy vyrábějí kyslík a bublání vody produkuje tisíce alikvótních tónů, jenž lahodí našim uším, brzy přijde chvíle, kdy nás napadne, že je to nuda. Tak zpátky do aut a domů na telku.

Ohromující neznámo, které jsem uviděl, bylo fascinující. Viděl jsem, že vlastně vůbec netuším, co je strom. A přistoupil jsem na hru, že nevím nic o ničem, že mohu být pouhým svědkem.

A tehdy všechno promluvilo:

spadané listí pod nohama, lesní balvany poprášené sněhem. Dokonce jsem viděl, jak balancuju na jedné noze na kamenech u řeky, když přibíhá divoké zvíře, obrovská šelma, která mě lehce uloví, i když jsem ozbrojen oštěpem. V neschůdném terénu po mně skáče a je konec. To je život.

A řeka! Zůstal jsem dřepět při břehu a zíral, jak voda (kdo je voda?) přitéká ke mně, zve mně k sobě, míjí a plyne dál a tak pořád, po věky. Žádný jiný zvuk, jen bublání a pak výkřik letícího ptáka na lesem. Všechno je tajemstvím. A je to opojné. Jsem totiž uvnitř něho, jsem jeho součástí. Ale pojmenuj to, postav se nad to a je to pryč.

Večer se kouknem na film, máme k tomu něco dobrýho? A před barákem říkám onehdy našim klukům: „Ty klacky necháte venku.“ Vždycky ně mě hledí, zmazaní v obličeji a zář dálek jim pohasne v očích. V paneláku se přece taky dají dělat věci. Třeba psát o tom, co jsem kdysi měl a teď už ne.

Burroughsovo trauma

Burroughsovo trauma

William Seward Burroughs prochází ulicí vedoucí k jeho rodnému domu. Na sobě má světlý oblek, klobouček, jaký měl můj dědeček a v chůzi se opírá o hůl. "Neviditelný muž", který svou přezdívku získal během pobytu v Tangeru, kam se uchýlil z USA poté, co byl odsouzen za...

Vy jste ti, co přežili

Vy jste ti, co přežili

Lůno je pouze branou,nedává život, ten je zažehnut mnohem dřív, jinde a jinak. Všichni jste unikli smrti tím, že jste opustili lůno. Abyste svou sílu a potenciál vyzářili do tohoto světa.I já jsem pátral ve své minulosti po jedovatých šípech Osudu. A došel jsem...

Ještě o vidění

Ještě o vidění

Jeden mladý muž mi otevřeně přiznal, že má potíže s ženami, s navazováním znamostí. Díval jsem se mu do očí, díval jsem se do celého jeho Bytí. Nejde slovy popsat, co v takových chvílích vidím, je to spíš vnímání určitých sil, sklonů, přesvědčení, pocitů. A něco vždycky přebírá vládu jako to nejsilnější či nejvýraznější.

Muž, který otrávil svého koně

Muž, který otrávil svého koně

Je vůbec možné věřit v sám sebe v takovém světě? V nelidských podmínkách na sebe musíte zapomenout, abyste to vydrželi. To je náš svět. Sen otrokářů, kteří se sami stali otroky.

Nesmrtelnost

Nesmrtelnost

Kerouac prý zemřel opilý na železničním náspu, jak jsem kdysi někde četl. Bukowski se neupil, na sklonku života dokonce přestal pít úplně a dostala ho pak umrněná tuberkulóza. Neruda zemřel statečně na rakovinu žaludku a Vonnegut, který ve svých šedesáti dvou zapil...

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Kdysi dávno, ještě v afrických savanách jsme se skláněli před Tajemstvím,
které bylo tak nesmírné, že nic jiného jsme s tím ani dělat nemohli. V noci nás z nebe sledovaly oči neznámých tajemných bytostí, ve dne se objevoval zářivý a žhnoucí kotouč, jenž oživoval všechno kolem nás.

Zblázním se v úterý

Zblázním se v úterý

Vždycky mě ohromí, jak tenká je hranice mezi bytím a šílenstvím. Děje se to v milisekundách, kdy se podívám na běžný předmět např. hrnek od kafe nebo strom za oknem a na zlomek vteřiny jako by předmět pozbyl svého významu. Jako by se stal jen dvourozměrným či ztratil...

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

"Člověkem v dobrém úmyslu stvořené instituce po splnění svého poslání jen potvrzují svou vlastní existenci samy sebou a nevyhnutelně tím začínají škodit", píše ve své knize Člověk — bytost v sázce rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt. To lze snadno doložit výrokem,...

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informace. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani...

Jaký mýtus žijeme?

Jaký mýtus žijeme?

V druhém týdnu koronavirové karantény  (březen, 2020) jsem si zapsal sen, jehož význam nyní, po necelých dvou letech, pozoruhodně zesílil. Začátek i konec snu jsou velmi zajímavé a s odstupem času mne vyděsilo, jak moc korespondují se současnou situací. Píšu to proto,...

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

V šamanské tradici platí, že jen ten, kdo je zraněn, dokáže sám léčita touto dispozicí je k tomu předurčen a iniciován. Nejinak tomu bylo i během uvolňování se z vlivu hlubokého komplexu méněcennosti, který jsem si přisvojil v ranném dětství. Musela uplynout...

Objevte svůj mýtus

Objevte svůj mýtus

Stvořte svou vlastní psychologii a zahrňte do ní své sny, mýty, znamení, knihy, filmy a pohádky, přizvěte Slunce, hvězdy, Měsíc, nebe i Zemi — tu přednostně. A když nebudete vědět kudy kam, když zapomenete, proč tu jste, zujte si boty a stoupněte na Zemi. Klidně i na...

Minulost, přítomnost, budoucnost

Minulost, přítomnost, budoucnost

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. Proto koučink nepracuje s minulostí, ale soustředí se na budoucnost. Přesto chci...

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

"It's not gonna happen" a "Fuck" — píp. Tyhle dvě věci mi z filmu Matrix 4 Resurrections utkvěly v hlavě i do druhého dne. Před čtyřkou jsme se ženou z nostalgie absolvovali i všechny tři předchozí filmy. A nejen že se na to pořád dalo dívat, dokonce jsme při...