Kerouac prý zemřel opilý na železničním náspu, 

jak jsem kdysi někde četl. Bukowski se neupil, na sklonku života dokonce přestal pít úplně a dostala ho pak umrněná tuberkulóza. Neruda zemřel statečně na rakovinu žaludku a Vonnegut, který ve svých šedesáti dvou zapil prášky alkoholem, se nakonec ve čtyřiaosmdesáti doma tak praštil do hlavy, že už nevstal. So it goes. Burroughs za pomoci metadonu sice přežil Ginsberga i Cassadyho, ale pak si ho našel infarkt. Hunter S. Thompson, autor Strachu a hnusu v Las Vegas a Ernest Hemingway byli a zůstanou chrabrými pionýry (najděte si to).

Abych se trochu vytáhl sám před sebou, snažil jsem se po léta upít k smrti. Není to ale tak snadné jako ve filmu. Vždycky se vám nejdřív udělá příliš dobře na to, abyste to chtěli skončit a potom je vám zase tak zle, že už na to nemáte sílu. Podnapil jsem se tedy jednou na kuráž a pak schroupal své dvě balení antidepresiv, co jsem měl doma. Pěkně to tehdy zpracovala šikovná Žaneta Nives. Když nezabralo ani to, zmalomyslněl jsem a napásl se aspoň muchomůrek u nás na hřbitově. Bylo to v noci, pršelo, muchomůrek tam byla spousta a byly rozbředlé. Celé to bylo takové nepoetické, a tak jsem šel domů.

Ukradl mi to pak Mika Waltari pro svůj netypický román Čtyři západy slunce. Využil to sice se značnou uměleckou licencí, jak se dnes říká, protože zatímco já se doma jen vyzvracel z podoby, on tvrdí, že muchomůrky naložil nejdřív do láhve s koňakem. Po požití se pak dostavily vize animy a velké matky, ženského mnohobožství v podobě nočních rusalek, mluvících rákosů atd.

Já, abych zkusil vytřískat alespoň nějaký námět, rozhodl jsem se skočit do propasti, ze skály, jako Castaneda. Když z toho zas nic nebude, chvilku aspoň poletím. Dorazil jsem tedy na místo určení. Měl jsem strach. Podíval se dolů ze srázu a najednou se mi zdálo, že se kolem mě začíná rozsvěcet jakási neviditelná záře. Celé místo v lese začalo — jinak to říct nejde — zářit. A zdálo se mi, že slyším hlas. A ten hlas řekl, překvapilo mě to: „můžeš zůstat, jakým jsi.“ Doslova takhle. Vlastně to bylo takové multimediální emocionální razítko — všechno najednou. V jednom okamžiku jsem slyšel hlas, cítil hlas, viděl světlo, slyšel a cítil poselství. Uklidnilo mě to, tak jsem od všeho upustil a vrátil se domů.

Když jsem si to později v hlavě pospojoval, usnesl jsem se, že jsem nesmrtelný. To je přece taky téma a byla z toho nakonec i báseň.

Jedna z mých babiček zemřela, když jí bylo rovných sto let. Její syn, můj otec letos oslavil devadesát. To je taková malá nesmrtelnost.

Touto nekomplikovanou úvahou mi vychází, aniž bych si jakkoli nárokoval byť rezavou patentku na rozum, že čím míň člověk lpí na životě, tím víc se mu ho dostává. A naopak.

Celé civilizace zanikly. Čím víc se budeme snažit přežít, tím rychleji skončíme.

Náš svět, naše města už nejsou pro lidi.

Podle makrofilozofa Sedláčka už z poloviny žijeme ve virtuální realitě. A to je přece skvělé. Až tam budeme celí, nikam už nebudeme muset. Zážitky a pocity získáme virtuálně, jídlo nám přiletí dronem.

Abychom opravdu už nikam nemuseli, odstěhujeme se na záchod. Už teď existují borci, kteří, aby se nemuseli zvedat od počítače, sedí u nich v plínkách.

Tolik budeme toužit po zážitcích a aby nám bylo dobře, že budeme sedět na záchodě s virtuálními brýlemi od googlu.

A to bude konec.

„Neměl jsem absolutně žádný důvod, vydat se jakýmkoli směrem.“

— Kurt Vonnegut v čase 1:13 ve filmové verzi jeho vlastní knihy Matka Noc. Hudba: Cantus in Memoriam Benjamin Britten, Arvo Pärt.

Ještě o vidění

Ještě o vidění

Jeden mladý muž mi otevřeně přiznal, že má potíže s ženami, s navazováním znamostí. Díval jsem se mu do očí, díval jsem se do celého jeho Bytí. Nejde slovy popsat, co v takových chvílích vidím, je to spíš vnímání určitých sil, sklonů, přesvědčení, pocitů. A něco vždycky přebírá vládu jako to nejsilnější či nejvýraznější.

Muž, který otrávil svého koně

Muž, který otrávil svého koně

Je vůbec možné věřit v sám sebe v takovém světě? V nelidských podmínkách na sebe musíte zapomenout, abyste to vydrželi. To je náš svět. Sen otrokářů, kteří se sami stali otroky.

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Kdysi dávno, ještě v afrických savanách jsme se skláněli před Tajemstvím,
které bylo tak nesmírné, že nic jiného jsme s tím ani dělat nemohli. V noci nás z nebe sledovaly oči neznámých tajemných bytostí, ve dne se objevoval zářivý a žhnoucí kotouč, jenž oživoval všechno kolem nás.

Zblázním se v úterý

Zblázním se v úterý

Vždycky mě ohromí, jak tenká je hranice mezi bytím a šílenstvím. Děje se to v milisekundách, kdy se podívám na běžný předmět např. hrnek od kafe nebo strom za oknem a na zlomek vteřiny jako by předmět pozbyl svého významu. Jako by se stal jen dvourozměrným či ztratil...

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

"Člověkem v dobrém úmyslu stvořené instituce po splnění svého poslání jen potvrzují svou vlastní existenci samy sebou a nevyhnutelně tím začínají škodit", píše ve své knize Člověk — bytost v sázce rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt. To lze snadno doložit výrokem,...

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informace. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani...

Jaký mýtus žijeme?

Jaký mýtus žijeme?

V druhém týdnu koronavirové karantény  (březen, 2020) jsem si zapsal sen, jehož význam nyní, po necelých dvou letech pozoruhodně zesílil. Začátek i konec snu jsou velmi zajímavé a s odstupem času mne vyděsilo, jak moc korespondují se současnou situací. Píšu to proto,...

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

V šamanské tradici platí, že jen ten, kdo je zraněn, dokáže sám léčita touto dispozicí je k tomu předurčen a iniciován. Nejinak tomu bylo i během uvolňování se z vlivu hlubokého komplexu méněcennosti, který jsem si přisvojil v ranném dětství. Musela uplynout...

Objevte svůj mýtus

Objevte svůj mýtus

Stvořte svou vlastní psychologii a zahrňte do ní své sny, mýty, znamení, knihy, filmy a pohádky, přizvěte Slunce, hvězdy, Měsíc, nebe i Zemi — tu přednostně. A když nebudete vědět kudy kam, když zapomenete, proč tu jste, zujte si boty a stoupněte na Zemi. Klidně i na...

Minulost, přítomnost, budoucnost

Minulost, přítomnost, budoucnost

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. Proto koučink nepracuje s minulostí, ale soustředí se na budoucnost. Přesto chci...

Tajemství

Vždycky dostanu lepší náladu, když si přečtu Vonneguta nebo Hellera. Zároveň mě zachvátí nezřízená touha po sebevyjádření. Během života jsem získal  nejasný pocit, že by to mohlo mít nějaký smysl. Je to taky jedna z mála činností, které se dají dělat, když bydlíte v...

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

"It's not gonna happen" a "Fuck" — píp. Tyhle dvě věci mi z filmu Matrix 4 Resurrections utkvěly v hlavě i do druhého dne. Před čtyřkou jsme se ženou z nostalgie absolvovali i všechny tři předchozí filmy. A nejen že se na to pořád dalo dívat, dokonce jsme při...

Muž, kterému podal ruku Arnold Schwarzenegger

Muž, kterému podal ruku Arnold Schwarzenegger

Můj letitý přítel je barmanem ve svém vlastním baru. To je čiré štěstí. Ale ne v dnešní době. Historicko faktografická poznámka příštím generacím: Vláda opět po osmdesáti letech nařídila segregaci skupin obyvatelstva. Zatím nebyly zřízeny pracovní tábory nebo se o...