Nalezením poslání mizí otázky

a otevírá se prostor k opravdovému životu.

Dříve než začnete vymazávat svůj osobní příběh, prohlédněte si ho. Podívejte se na něj způsobem, jakým jste to dosud neudělali.

Jako projektující typ v systému Human design vidím šťastný potenciál každé lidské bytosti. Vidím váš dar, který je však rozmělňován institucemi, strachem a starostmi o budoucnost. Stopy tohoto posvátného daru, vašeho talentu, vedou k vám skrze váš osobní příběh. Takže dřív než jej začnete vymazávat, prohlédněte si ho úplně novým způsobem.

Pohlédněte na něj očima vašeho vlastního Human Designu, o kterém jste dlouho nevěděli, že existuje. Má schopnost proniknout do všeho, co děláte. Pokuste se spatřit mytologický aspekt vás samých tak, jak byl zasazen do kosmologie tohoto světa.

Heart

Psát o vidění je pro mne těžší než vidění samo.

Aile

Vidím, čím procházíte.

Díky své absorbující auře vidím, co je ve vás skryté a nevyřčené. Vidím celou vaši podstatu, sílu, ke které zatím nemůžete, protože si děláte starosti. Starost o budoucnost spolu s odvedením vaší pozornosti od sebe sama ke každodenním povinnostem a pracovní rutině, vám nedovoluje se konečně uvolnit.

Když se uvolníte, přestanete tak „dělat svět“ a naopak uvidíte, že svět kolem vás je ve skutečnosti neduální. A vy v něm můžete být, protože je to velmi příjemné. Domnělá dualita světa je jen kolektivní trauma, další sen planety. Je to stav,

ze kterého

můžete vystoupit.

Všechny těžkosti, které zažíváte, existují proto, že zatím nevíte, kdo jste. Až se probudíte ze snění, dokonce uvidíte, že všechny těžkosti tu ve skutečnosti byly proto, aby vám pomohly probudit se.

Zní to jako paradox, že? Když vystoupíte z kolektivního traumatu, budete moci vidět, že paradoxem bylo naopak vše kolem vás. A velmi lehce tak poznáte, jak  silní jste a zároveň lehcí, když znáte a žijete svůj vlastní design.

Pomohu vám s tím, protože vás nevidím jako věchýtek strachů a pochybností, za který se považujete, ale protože ve vás vidím a cítím to zářivé a životaschopné. Přestože tomu pro starosti nevěnujete pozornost, stále to ve vás čeká.

Jestli se vám zdá, že se věci nedaří, znamená to, že nežijete své pravé Já, které ví o stále silnějším hlasu, kterým volají vaše vlastní dary a schopnosti.

Jste-li vyhořelí, tím lépe. Prošli jste konečně na konec životní fáze, která vám ukázala, čím nejste. A pokud nevíte, kým tedy jste a hledáte odpověď, ozvěte se mi. Pomohu vám, protože to je mým posláním.

Zakroucené listí / Twisted leaves

Vídám strach a obavy, které brání projevení pravého Já,

ale i vitální síly a neomezenou energii.

Dolphin

Co je

Quantum Human Design™?

Je cestou k sobě sama, k vlastnímu spirituálnímu vedení a nalezení smyslu života, k sebeřízení, které je nezávislé a vychází plně z vlastních kompetencí člověka tak, jak jej v roce 1987 představil světu Ra Uru Hu a v roce 2020 jej Karen Curry Parker opatřila novými významy.

Přidanou hodnotou je, že jako Projektor (jeden ze 4 typů Human designu) vás budu přímo zřít. A to jak při osobním výkladu vaší mapy, tak i při rozboru psaném. Uvidíte, kde se projevují či jak se neprojevují vaše schopnosti, potenciál, váš skrytý dar. Povedu vaši energii a pozornost k vám samým.

Quantum Human Design nabízí jedinečný způsob, jak procitnout a prospět sobě skrze vlastní naplnění. Protože nalezením životního poslání zmizí všechny otázky a otevře se vám tak prostor k opravdovému životu. Teprve potom prospějete světu.

Řekněte ANO svému pravému Já.

Vaši mapu si zdarma (bez emailu) můžete stáhnout na
helenaskalakova.cz/mapa

Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
Share