Jako nagual zřím neomezené možnosti lidských bytostí.

Jsou však spoutány strachem o existenci a otročením našim domům.

Hmoždíme se slepě v čirém bláznovství, o kterém jsme přesvědčeni, že nám dává smysl. Probouzíme se v míře, která tu neměla obdobu po celá staletí.

Jsme už schopni vidět hrůzy, které jsme my, civilizovaní, napáchali na původních národech a pomalu začínáme vidět i hrůzy, které teď pácháme i samotné Zemi.

To není náš spánek, čemu říkáme život, ale rutina každodennosti, kterou navíc vidíme všude kolem sebe a tak je nám sama sebou potvrzována v bludném kruhu, v koloběhu stálého strachu, jenž je nedůstojný a proto v nás vyvolává hněv a temný pocit zmaru.

Jsem tu proto, abych řekl, že

Země nepotřebuje naši pošetilou léčbu.

My lidé musíme nejprve vyléčit sami sebe. 

Náš způsob vzdělávání a nekončící příval názorů jiných lidí, jimž říkáme informace, nám nikdy nemohou ukázat, kým my sami ve skutečnosti jsme. Náš svět jsme si vypůjčili od našich dětí, od těch, co přijdou po nás. Zároveň žijeme v cizím snu, ve snu těch, co byli před námi. A my, civilizovaní, se nemůžeme spoléhat na předky jako Indiáni, Aboriginci nebo Sanové. Našimi předky jsou totiž dobyvatelé, kolonizátoři a otrokáři.

Trauma jako plíživý vedlejší produkt civilizovanosti

nám brání v pokoře před mlčenlivým stromem, soběstačným havranem a neúnavným mravencem. Ti jsou dokonalými bytostmi a tak si zachovávají svůj stálý způsob Bytí na Zemi po celé věky. Stačí je jen pozorovat a jejich Spirit je téměř viditelný. Když si sednete v lese nebo u řeky, všechno k vám začne znovu přicházet.

Jste znovu součástí všeho jako jste vždycky byli. Vše kolem s vámi souhlasí; tak to je.

A tohle jste a vždycky jste byli.

Když poznáte a zažijete kým jste, teprve můžete nahlédnout skutečný a neomezený potenciál jedotlivce a tím celé společnosti. A už se to neděje skrze strach, trauma a pocit nedostatku, pozorujete jej pohledem z výšky s obrovským soucitem a radostným naplněním. I takové může být vaše Bytí.

PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU

InDeoGraphy

Ještě o vidění

Ještě o vidění

Jeden mladý muž mi otevřeně přiznal, že má potíže s ženami, s navazováním znamostí. Díval jsem se mu do očí, díval jsem se do celého jeho Bytí. Nejde slovy popsat, co v takových chvílích vidím, je to spíš vnímání určitých sil, sklonů, přesvědčení, pocitů. A něco vždycky přebírá vládu jako to nejsilnější či nejvýraznější.

Muž, který otrávil svého koně

Muž, který otrávil svého koně

Je vůbec možné věřit v sám sebe v takovém světě? V nelidských podmínkách na sebe musíte zapomenout, abyste to vydrželi. To je náš svět. Sen otrokářů, kteří se sami stali otroky.

Nesmrtelnost

Nesmrtelnost

Kerouac prý zemřel opilý na železničním náspu, jak jsem kdysi někde četl. Bukowski se neupil, na sklonku života dokonce přestal pít úplně a dostala ho pak umrněná tuberkulóza. Neruda zemřel statečně na rakovinu žaludku a Vonnegut, který ve svých šedesáti dvou zapil...

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Kdysi dávno, ještě v afrických savanách jsme se skláněli před Tajemstvím,
které bylo tak nesmírné, že nic jiného jsme s tím ani dělat nemohli. V noci nás z nebe sledovaly oči neznámých tajemných bytostí, ve dne se objevoval zářivý a žhnoucí kotouč, jenž oživoval všechno kolem nás.

Zblázním se v úterý

Zblázním se v úterý

Vždycky mě ohromí, jak tenká je hranice mezi bytím a šílenstvím. Děje se to v milisekundách, kdy se podívám na běžný předmět např. hrnek od kafe nebo strom za oknem a na zlomek vteřiny jako by předmět pozbyl svého významu. Jako by se stal jen dvourozměrným či ztratil...

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

"Člověkem v dobrém úmyslu stvořené instituce po splnění svého poslání jen potvrzují svou vlastní existenci samy sebou a nevyhnutelně tím začínají škodit", píše ve své knize Člověk — bytost v sázce rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt. To lze snadno doložit výrokem,...

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informace. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani...

Jaký mýtus žijeme?

Jaký mýtus žijeme?

V druhém týdnu koronavirové karantény  (březen, 2020) jsem si zapsal sen, jehož význam nyní, po necelých dvou letech pozoruhodně zesílil. Začátek i konec snu jsou velmi zajímavé a s odstupem času mne vyděsilo, jak moc korespondují se současnou situací. Píšu to proto,...

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

V šamanské tradici platí, že jen ten, kdo je zraněn, dokáže sám léčita touto dispozicí je k tomu předurčen a iniciován. Nejinak tomu bylo i během uvolňování se z vlivu hlubokého komplexu méněcennosti, který jsem si přisvojil v ranném dětství. Musela uplynout...

Objevte svůj mýtus

Objevte svůj mýtus

Stvořte svou vlastní psychologii a zahrňte do ní své sny, mýty, znamení, knihy, filmy a pohádky, přizvěte Slunce, hvězdy, Měsíc, nebe i Zemi — tu přednostně. A když nebudete vědět kudy kam, když zapomenete, proč tu jste, zujte si boty a stoupněte na Zemi. Klidně i na...

Minulost, přítomnost, budoucnost

Minulost, přítomnost, budoucnost

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. Proto koučink nepracuje s minulostí, ale soustředí se na budoucnost. Přesto chci...

Tajemství

Vždycky dostanu lepší náladu, když si přečtu Vonneguta nebo Hellera. Zároveň mě zachvátí nezřízená touha po sebevyjádření. Během života jsem získal  nejasný pocit, že by to mohlo mít nějaký smysl. Je to taky jedna z mála činností, které se dají dělat, když bydlíte v...

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

"It's not gonna happen" a "Fuck" — píp. Tyhle dvě věci mi z filmu Matrix 4 Resurrections utkvěly v hlavě i do druhého dne. Před čtyřkou jsme se ženou z nostalgie absolvovali i všechny tři předchozí filmy. A nejen že se na to pořád dalo dívat, dokonce jsme při...

Muž, kterému podal ruku Arnold Schwarzenegger

Muž, kterému podal ruku Arnold Schwarzenegger

Můj letitý přítel je barmanem ve svém vlastním baru. To je čiré štěstí. Ale ne v dnešní době. Historicko faktografická poznámka příštím generacím: Vláda opět po osmdesáti letech nařídila segregaci skupin obyvatelstva. Zatím nebyly zřízeny pracovní tábory nebo se o...