Příběh na začátek:

Jeden mladý muž mi otevřeně přiznal, že má potíže s ženami, s navazováním znamostí. Díval jsem se mu do očí, díval jsem se do celého jeho Bytí. Nejde slovy popsat, co v takových chvílích vidím, je to spíš vnímání určitých sil, sklonů, přesvědčení, pocitů. A něco vždycky přebírá vládu jako to nejsilnější či nejvýraznější.

Musel jsem se tedy zeptat: „Máš sourozence?“

On: „Měl jsem bráchu. Ale spáchal sebevraždu.“

Viděl jsem silnou spojitost mezi nimi dvěma. Tak silnou, že zastiňovala vše ostatní. Myšlenky na mrtvého bráchu i po letech stále ovlivňovaly celý jeho život. Byl to silný muž s býčí šíjí a valivým způsobem chůze. Přesto by se rád skryl před světem a tak ho stálo mnoho sil jen být mezi lidmi. Natož ucházet se o ženu. A on se ucházel, ale ty ženy vždy poznaly, že je tam s nimi ještě někdo nebo že tam on není celý. Ve skutečnosti se cítil špinavý, poznamenaný a zrazený. Viděl žal svých rodičů a toužil na sebe vzít i část jejich břímě. A taky to udělal, samozřejmě.

Zřec, brujo, čaroděj

Jsem jedním z 20% lidí na planetě, kteří udržují, kotví svět. Na energetické úrovni jsme proto neustále „zapnuti“. Jsme lidé, jen máme odlišné energetické uspořádání. Protože vidíme, náš pohled je pronikavý. V minulosti jsme byli nazýváni Zřeci, brujos nebo čaroději.

Nepovažuji za příliš uctivé zírat lidem do očí, přestože se to obecně považuje za něco, čemu v našem světě říkáme upřímnost. Musím se tomu smát, protože celý život vidím lidi něco jiného si myslet a něco jiného říkat a při tom si pevně hledět do očí. Dívám se tedy lidem na jinou část obličeje. Necítí se pak dotčeni, jako kdybych se díval úplně stranou.

Duch je snadno viditelný

Nedělám rituály a ceremonie — člověk nepotřebuje ovládat živly. A Duch je lehce viditelný, když pozorujete vítr; točí se v listnatých korunách a vy tak můžete vidět, jak silný a nespoutaný je i váš vlastní Duch.

Kdyby se zul každý voják a každý prezident

Jsem tu, abych vás vedl k tomu, kým skutečně jste. Vidím to, ale na vás je, abyste uvěřili sami sobě. Nepotřebujete k tomu ani halucinogeny ani bubnování. Navíc kdo má dnes buben z kůže vlastnoručně uloveného zvířete? A přitom stačí málo — ten jeden centimetr vaší podrážky. Dejte ten centimetr na chvíli pryč. Tohle je váš život. Buďte chvíli bosí a poznáte, že kdyby se zul každý voják a každý prezident, všechno by bylo jinak.

Jste na SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Poznejte, kým jste. Když to uvidíte, pocítíte, že jste nebyli vhozeni do světa jako „pes bez kosti“, jako oběť šílených Bohů. Ale že naopak

jste na SPRÁVNÉM MÍSTĚ a VŽDYCKY JSTE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ BYLI.

Protože vaše místo je tam, kde zrovna jste. Už se nemusíte hrbit a trpět. Konáte ve spolupráci s Prozřetelností, s Duchem, s Velkým Stvořitelem.

Zujte si boty. Musíte cítit Zemi — tu nesmírnou plochu a obrovskou stabilitu. Nic víc. Spolehněte se na ni. Neumíte si představit, co všechno nese a přesto byste JI chtěli léčit?

Staňte se sami sebou a uvěřte si, to stačí. A je to mnohem víc, než kdybyste se zúčastnili halucinogenního dýchánku. Tohle si totiž zapamatujete. Protože

ze všech světů teď jako lidé patříme zase jen do lidského světa.
— don Juan Matus

PŘEJI SI ODEBÍRAT

inDeography

Burroughsovo trauma

Burroughsovo trauma

William Seward Burroughs prochází ulicí vedoucí k jeho rodnému domu. Na sobě má světlý oblek, klobouček, jaký měl můj dědeček a v chůzi se opírá o hůl. "Neviditelný muž", který svou přezdívku získal během pobytu v Tangeru, kam se uchýlil z USA poté, co byl odsouzen za...

Vy jste ti, co přežili

Vy jste ti, co přežili

Lůno je pouze branou,nedává život, ten je zažehnut mnohem dřív, jinde a jinak. Všichni jste unikli smrti tím, že jste opustili lůno. Abyste svou sílu a potenciál vyzářili do tohoto světa.I já jsem pátral ve své minulosti po jedovatých šípech Osudu. A došel jsem...

Muž, který otrávil svého koně

Muž, který otrávil svého koně

Je vůbec možné věřit v sám sebe v takovém světě? V nelidských podmínkách na sebe musíte zapomenout, abyste to vydrželi. To je náš svět. Sen otrokářů, kteří se sami stali otroky.

Nesmrtelnost

Nesmrtelnost

Kerouac prý zemřel opilý na železničním náspu, jak jsem kdysi někde četl. Bukowski se neupil, na sklonku života dokonce přestal pít úplně a dostala ho pak umrněná tuberkulóza. Neruda zemřel statečně na rakovinu žaludku a Vonnegut, který ve svých šedesáti dvou zapil...

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Kdysi dávno, ještě v afrických savanách jsme se skláněli před Tajemstvím,
které bylo tak nesmírné, že nic jiného jsme s tím ani dělat nemohli. V noci nás z nebe sledovaly oči neznámých tajemných bytostí, ve dne se objevoval zářivý a žhnoucí kotouč, jenž oživoval všechno kolem nás.

Zblázním se v úterý

Zblázním se v úterý

Vždycky mě ohromí, jak tenká je hranice mezi bytím a šílenstvím. Děje se to v milisekundách, kdy se podívám na běžný předmět např. hrnek od kafe nebo strom za oknem a na zlomek vteřiny jako by předmět pozbyl svého významu. Jako by se stal jen dvourozměrným či ztratil...

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

"Člověkem v dobrém úmyslu stvořené instituce po splnění svého poslání jen potvrzují svou vlastní existenci samy sebou a nevyhnutelně tím začínají škodit", píše ve své knize Člověk — bytost v sázce rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt. To lze snadno doložit výrokem,...

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informace. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani...

Jaký mýtus žijeme?

Jaký mýtus žijeme?

V druhém týdnu koronavirové karantény  (březen, 2020) jsem si zapsal sen, jehož význam nyní, po necelých dvou letech, pozoruhodně zesílil. Začátek i konec snu jsou velmi zajímavé a s odstupem času mne vyděsilo, jak moc korespondují se současnou situací. Píšu to proto,...

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

V šamanské tradici platí, že jen ten, kdo je zraněn, dokáže sám léčita touto dispozicí je k tomu předurčen a iniciován. Nejinak tomu bylo i během uvolňování se z vlivu hlubokého komplexu méněcennosti, který jsem si přisvojil v ranném dětství. Musela uplynout...

Objevte svůj mýtus

Objevte svůj mýtus

Stvořte svou vlastní psychologii a zahrňte do ní své sny, mýty, znamení, knihy, filmy a pohádky, přizvěte Slunce, hvězdy, Měsíc, nebe i Zemi — tu přednostně. A když nebudete vědět kudy kam, když zapomenete, proč tu jste, zujte si boty a stoupněte na Zemi. Klidně i na...

Minulost, přítomnost, budoucnost

Minulost, přítomnost, budoucnost

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. Proto koučink nepracuje s minulostí, ale soustředí se na budoucnost. Přesto chci...

Tajemství

Vždycky dostanu lepší náladu, když si přečtu Vonneguta nebo Hellera. Zároveň mě zachvátí nezřízená touha po sebevyjádření. Během života jsem získal  nejasný pocit, že by to mohlo mít nějaký smysl. Je to taky jedna z mála činností, které se dají dělat, když bydlíte v...

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

"It's not gonna happen" a "Fuck" — píp. Tyhle dvě věci mi z filmu Matrix 4 Resurrections utkvěly v hlavě i do druhého dne. Před čtyřkou jsme se ženou z nostalgie absolvovali i všechny tři předchozí filmy. A nejen že se na to pořád dalo dívat, dokonce jsme při...

Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
Share