William Seward Burroughs prochází ulicí

 vedoucí k jeho rodnému domu. Na sobě má světlý oblek, klobouček, jaký měl můj dědeček a v chůzi se opírá o hůl. „Neviditelný muž“, který svou přezdívku získal během pobytu v Tangeru, kam se uchýlil z USA poté, co byl odsouzen za neúmyslné zabití své ženy Joan.

Jako homosexuál s ní zplodil syna Billyho, který se narodil jako narkoman. Jak jeho otec tak jeho matka byli v té době závislí na opiátch. Billy Burroughs jr. prožil krátký a intenzívní život hluboce traumatizovaného člověka a problémy se závislostí na drogách i alkoholu způsobily jeho předčasnou smrt. Vydal dvě úspěšné knihy a na to, že jeho otec byl legendou beat generation měl zcela jistě svůj vlastní silný názor.

V dokumentu Burroughs the Life Thereof vypadá slavný spisovatel spíš jako vetchý a zlomený stařeček než beatnik a legenda. Téma jeho knih bylo určeno jak jeho sexuální orientací (v dobách jeho mládí byla homosexualita trestným činem), tak jeho sklonem k experimentování s omamnými látkami.

Protože díky své inteligenci byl schopen psát o drogách (a s tím spojeným úsilím o ovládání člověka jakýmkoli systémem) téměř vědeckým jazykem a díky vytrvalému úsilí Allena Ginsberga, který kompletoval jeho rukopisy a neúnavně je nabízel anglickým, francouzským a nakonec i americkým alternativním knižním vydavatelstvím, byl Burroughs nakonec brán vážně.

Jeho život a jeho dílo jsou fascinujícími dokumenty brilantní mysli poznamenané drogami, závislostí, životem na okraji a — traumatem. Neboť člověk se uchyluje k takovému druhu úniku pokud 

ztratí kontakt se svým Duchem, se sebou samým.

Hodlám se zde dopustit svatokrádeže, když budu tvrdit, že Burroughs popisoval skrze svou optiku svět plný zvráceností, hrůz a zneužívání jen proto, že se narodil příliš brzo do jižanského prostředí amerického St. Louis, kde musel skrývat svou identitu už proto, že pocházel z bohaté rodiny.

Jak v té době asi přicházely na svět děti?

Při šamanském rituálu vymítání „Ohyzdného ducha“, který způsobil smrt jeho ženy Joan, prý navažský šaman málem zemřel. Sám Burroughs ve svém životopise přiznává, že vedl s Ohyzdným duchem v sobě vnitřní boj po desítky let. Strašlivé výčitky svědomí, jak si myslím, mu nikdy nedovolily úplně se zbavit sebeodsudku za zpackané Bytí.

Během čtení Burroughsova životopisu jsem se nemohl zbavit myšlenky, že jeho život je nesrovnatelně zajímavější než jeho knihy. K jeho textům potřebuje totiž člověk klíč. Tím klíčem je Burroughs sám, spolu s jeho důslednou a neúprosnou snahou přijít na kloub světu i sobě samému.

Jeho brutální názory na americkou politiku, ovládání společnosti a samozřejmě na drogy, způsobily v 60. letech minulého století spolu s Kerouacovým Na cestě a Ginsbergovým kvílením vznik hnutí hippies. Od té doby se odvíjí jeho kulturně—politicko—mystický vliv až do naší doby. A zřejmě poprvé v našich dějinách uzrává čas propojit nejen jeho knihy, ale i samotného Burroughse s dějinami traumatu.

Nejen toho kolektivního, např. vyhlazení původních obyvatel Ameriky, ale i traumatu osobního, které je jen a jen důsledkem. Tak jako jsme tehdy zotročili zbylé indiány, zotročili jsme nyní sami sebe. (O původních obyvatelích se nijak zvlášť nerozepisuje ani W.B.; pár výjimek je snad k nalezení v Dopisech o yage a to pouze v kontextu s „necivilizovaností“ Jižní Ameriky, do které se vydal hledat ayahuascu.)

Ani tak obsáhlá mysl jako byla ta Burroughsova nedokázala nahlédnout takový typ osobního traumatu. Doba tehdy ještě nebyla zralá.

Ale dnes už je.

PŘEJI SI ODEBÍRAT

inDeography

Vy jste ti, co přežili

Vy jste ti, co přežili

Lůno je pouze branou,nedává život, ten je zažehnut mnohem dřív, jinde a jinak. Všichni jste unikli smrti tím, že jste opustili lůno. Abyste svou sílu a potenciál vyzářili do tohoto světa.I já jsem pátral ve své minulosti po jedovatých šípech Osudu. A došel jsem...

Ještě o vidění

Ještě o vidění

Jeden mladý muž mi otevřeně přiznal, že má potíže s ženami, s navazováním znamostí. Díval jsem se mu do očí, díval jsem se do celého jeho Bytí. Nejde slovy popsat, co v takových chvílích vidím, je to spíš vnímání určitých sil, sklonů, přesvědčení, pocitů. A něco vždycky přebírá vládu jako to nejsilnější či nejvýraznější.

Muž, který otrávil svého koně

Muž, který otrávil svého koně

Je vůbec možné věřit v sám sebe v takovém světě? V nelidských podmínkách na sebe musíte zapomenout, abyste to vydrželi. To je náš svět. Sen otrokářů, kteří se sami stali otroky.

Nesmrtelnost

Nesmrtelnost

Kerouac prý zemřel opilý na železničním náspu, jak jsem kdysi někde četl. Bukowski se neupil, na sklonku života dokonce přestal pít úplně a dostala ho pak umrněná tuberkulóza. Neruda zemřel statečně na rakovinu žaludku a Vonnegut, který ve svých šedesáti dvou zapil...

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Kdysi dávno, ještě v afrických savanách jsme se skláněli před Tajemstvím,
které bylo tak nesmírné, že nic jiného jsme s tím ani dělat nemohli. V noci nás z nebe sledovaly oči neznámých tajemných bytostí, ve dne se objevoval zářivý a žhnoucí kotouč, jenž oživoval všechno kolem nás.

Zblázním se v úterý

Zblázním se v úterý

Vždycky mě ohromí, jak tenká je hranice mezi bytím a šílenstvím. Děje se to v milisekundách, kdy se podívám na běžný předmět např. hrnek od kafe nebo strom za oknem a na zlomek vteřiny jako by předmět pozbyl svého významu. Jako by se stal jen dvourozměrným či ztratil...

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

"Člověkem v dobrém úmyslu stvořené instituce po splnění svého poslání jen potvrzují svou vlastní existenci samy sebou a nevyhnutelně tím začínají škodit", píše ve své knize Člověk — bytost v sázce rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt. To lze snadno doložit výrokem,...

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informace. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani...

Jaký mýtus žijeme?

Jaký mýtus žijeme?

V druhém týdnu koronavirové karantény  (březen, 2020) jsem si zapsal sen, jehož význam nyní, po necelých dvou letech, pozoruhodně zesílil. Začátek i konec snu jsou velmi zajímavé a s odstupem času mne vyděsilo, jak moc korespondují se současnou situací. Píšu to proto,...

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

V šamanské tradici platí, že jen ten, kdo je zraněn, dokáže sám léčita touto dispozicí je k tomu předurčen a iniciován. Nejinak tomu bylo i během uvolňování se z vlivu hlubokého komplexu méněcennosti, který jsem si přisvojil v ranném dětství. Musela uplynout...

Objevte svůj mýtus

Objevte svůj mýtus

Stvořte svou vlastní psychologii a zahrňte do ní své sny, mýty, znamení, knihy, filmy a pohádky, přizvěte Slunce, hvězdy, Měsíc, nebe i Zemi — tu přednostně. A když nebudete vědět kudy kam, když zapomenete, proč tu jste, zujte si boty a stoupněte na Zemi. Klidně i na...

Minulost, přítomnost, budoucnost

Minulost, přítomnost, budoucnost

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. Proto koučink nepracuje s minulostí, ale soustředí se na budoucnost. Přesto chci...

Tajemství

Vždycky dostanu lepší náladu, když si přečtu Vonneguta nebo Hellera. Zároveň mě zachvátí nezřízená touha po sebevyjádření. Během života jsem získal  nejasný pocit, že by to mohlo mít nějaký smysl. Je to taky jedna z mála činností, které se dají dělat, když bydlíte v...

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

"It's not gonna happen" a "Fuck" — píp. Tyhle dvě věci mi z filmu Matrix 4 Resurrections utkvěly v hlavě i do druhého dne. Před čtyřkou jsme se ženou z nostalgie absolvovali i všechny tři předchozí filmy. A nejen že se na to pořád dalo dívat, dokonce jsme při...

Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
Share