Vyberte stránku
Jan Skalák, Rožnov pod Radhoštěm

Jan Skalák, dipl. um. (*1974)

skalakjan@gmail.com

+420 799-795-723

„Mezi kořeny jsem uviděl cosi fascinujícího. Dřevitou jeskyni, vortex, vír, vstup kamsi do útrob Země. Bylo to nádherné, kouzelné a nevěděl jsem, proč mi to tak připadá. Pak se mi v hlavě ozval hlas, který řekl: ‚Protože nás miluješ.‘

 Když jsem pak sestoupil až dolů k řece, její vlnky se čeřily směrem k břehu, ke mně a zdálo se mi, že zase říkají: ‚Pojď…‘

„Among the roots I saw something fascinating. A wooden cave, a vortex, an entrance somewhere into the bowels of the Earth. It was beautiful, magical, and I didn’t know why I felt that way. Then a voice in my head said ‚Because you love us.‘

Then when I went all the way down to the river its ripples were shining towards the bank, towards me and it seemed to me that they were saying again: ‚Come…‘

Narozen v Praze ve znamení Střelce a hvězdami tak předurčen k smyslu pro dobrodružství, spravedlnost a svobodu.

Dřív jsem fotil města, dnes fotím vzduch nebo křoví. Nebo píšu básně.

Lámu skálu svého srdce. Akusticky i elektronicky.

S rodinou žijeme v Rožnově pod Radhoštěm.

Born in Prague under the sign of Sagittarius and destined by the stars for a sense of adventure, justice and freedom.

I used to photograph cities, today I photograph the air or bushes. Or write poems.

I break the rock of my heart because my last name means „rocker“. But I am rather soft.

My family and I live in Rožnov pod Radhoštěm (Czechia).

J. S. pracoval jako prodavač suvenýrů, tajemník uměleckého provozu, učitel informatiky, tesař střešních šindelů, uklízečka a skladník. Nyní pracuje v továrně.

O tom, že skladník těžký vozík má, napsal audioknihu.

Dva roky žil s rodinou v lese v maringotce.

Je tvůrcem hudebně dramatického pásma básní Georga Trakla.

S manželkou Helenou spoluzaložil Lenijoux Atelier.

Worked as a souvenir seller, secretary of art operations, computer science teacher, roof shingle carpenter, cleaner, storekeeper and car carpet presser.

He wrote an audiobook about the storekeeper having a heavy truck (czech).

He lived with his family in the forest in caravan for two years.

He is the creator of the musically dramatic band of poems by Georg Trakl (czech).

He co-founded Lenijoux Atelier with his wife Helena.