Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování 

a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informace. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani naše ani logická. Podvědomí rozhoduje za nás.

Vše kým jsme, je výsledkem našich rozhodnutí. Co pro nás je či není správné, není určeno morálními kritérii ani tím, co si my sami myslíme. Pouze naším vnitřním energetickém nastavením, naším designem.

To se úzce dotýká i analytické (hlubinné) psychologie C. G. Junga. Vedle popisu nevědomí, archetypů, komplexů či extra / introspekce se však Human design soustředí na dary a nadání, jenž nám byly předurčeny naším designem již v době před narozením. Pomáhá nám je rozvíjet a realizovat a naplnit tak naše životní poslání.

Human Design — typ projektor

Čtyřmi typy lidí jak je rozlišuje HD jsou:

  • manifestující typ (8% populace)
  • generující typ (68%)
  • projektující typ (22%)
  • reflektující typ (2%)

Každý z typů má v životě svou úlohu. Velmi zkráceně řečeno: manifestoři vymýšlejí věci, generátoři je dělají, projektoři jsou jejich prostředníky a reflektoři to celé zrcadlí. Hořký vtip spočívá v tom, že lidé svůj design neznají a nejednají v souladu s ním. Mají proto opravněný pocit, že na mnoha místech jejich život poněkud „drhne“.

Jako projektující typ (na obrázku výše je má vlastní HD mapa) jsem člověkem, jenž nemá přístup k vlastnímu energetickému poli, k „jungovskému“ Bytostnému já. Je to cena za to, že mám naopak přístup k Bytostnému já, resp. k tomu, jak se Bytostné já projevuje či neprojevuje všech ostatních lidí. Bez nadsázky tak lze říci, že projektoři tuší o lidech kolem sebe víc, než oni sami.

Zároveň je důležité říct, že projektorům jde spíš o to, pochopit druhé a tak opravdu vidět, oč tu běží. Způsob fungování světa studují skrze pozorování a pochopení lidí. Často ale vidí svět jako mraveniště, kde lidé pobíhají jako mravenci a přemísťují tuny materiálu z místa na místo a vnímáme, jak je to marné a zbytečné a jak by to mohlo být smysluplné, jak by mohli mít lidé z toho, co dělají větší užitek a větší radost.

Energetické pole (aura) projektorů má dostředivý, vstřebávající aspekt. Automaticky se koncentruje a proniká do energetických polí lidí, mezi kterými se nachází. Jako projektor tak nevědomě přebírám jejich vlastní nastavení a pokud se to děje v přítomnosti více lidí než dvou (vyjma mne), přestávám se orientovat takříkajíc kdo je kdo nebo „co je čí“. Aby toto bylo užitečné a použitelné, je pro mne nejvhodnější komunikovat způsobem jeden na jednoho. Tak mohu zcela využít svůj potenciál k vhledu do způsobů a nastavení lidí kolem mne. 

Zároveň mě pobyt mezi lidmi zvláště energizuje, nabíjí. Násobím v sobě sílu generátorů, tedy většiny lidí. Neznamená to, že projektoři kradou druhým jejich energii, že dokáží číst myšlenky, či předpovědět budoucnost. Pouze přebírám náladu, způsob vyjadřování, životní postoj, vnitřní naladění, jako bych tak byl nastaven já sám. Děje se mi to odmalička a teprve Human Design mi objasnil proč. Postupem času jsem se v sobě zorientoval do té míry, že dovedu rozpoznat, že se to začíná dít, kdy se to děje a hlavně jak.

To nebylo snadné a trvalo mi to léta. Ale teď mohu tento dar poskytnout tomu, kdo stojí o vhled, o reflexi. A zejména o povzbuzení, protože člověk si pouze myslí, že se rozhoduje, činí to však za něj jeho mentální systém, jeho podvědomí, jehož kroky si teprve zpětně odůvodňujeme a považujeme za logická. Proto máme často pocit, že jsme v nesprávný čas na nesprávném místě. Řídili jsme se svým tzv. nepravým já.

Každý z nás má svůj vlastní design. Všichni jsme tu z nějakého důvodu. Ten byl pro nás v podobě jakési magické esence předurčen a snad se tak stalo i s naším dávným souhlasem. Objevte ten důvod. Objevte jej tak, že nahlédnete své vlastní nastavení, svůj kosmický design.

Na oficiálních stránkách systému Human Design si můžete nechat zdarma (za váš email) vygenerovat svou vlastní mapu. Jakub Střítezský, který HD do Čech přinesl vám poté, budete-li chtít, vyhotoví rozbor k lepší orientaci a pochopení toho, co a proč vám život přinesl a přináší. Setkáte se tak znovu sami se sebou.

Ještě o vidění

Ještě o vidění

Jeden mladý muž mi otevřeně přiznal, že má potíže s ženami, s navazováním znamostí. Díval jsem se mu do očí, díval jsem se do celého jeho Bytí. Nejde slovy popsat, co v takových chvílích vidím, je to spíš vnímání určitých sil, sklonů, přesvědčení, pocitů. A něco vždycky přebírá vládu jako to nejsilnější či nejvýraznější.

Muž, který otrávil svého koně

Muž, který otrávil svého koně

Je vůbec možné věřit v sám sebe v takovém světě? V nelidských podmínkách na sebe musíte zapomenout, abyste to vydrželi. To je náš svět. Sen otrokářů, kteří se sami stali otroky.

Nesmrtelnost

Nesmrtelnost

Kerouac prý zemřel opilý na železničním náspu, jak jsem kdysi někde četl. Bukowski se neupil, na sklonku života dokonce přestal pít úplně a dostala ho pak umrněná tuberkulóza. Neruda zemřel statečně na rakovinu žaludku a Vonnegut, který ve svých šedesáti dvou zapil...

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Kdysi dávno, ještě v afrických savanách jsme se skláněli před Tajemstvím,
které bylo tak nesmírné, že nic jiného jsme s tím ani dělat nemohli. V noci nás z nebe sledovaly oči neznámých tajemných bytostí, ve dne se objevoval zářivý a žhnoucí kotouč, jenž oživoval všechno kolem nás.

Zblázním se v úterý

Zblázním se v úterý

Vždycky mě ohromí, jak tenká je hranice mezi bytím a šílenstvím. Děje se to v milisekundách, kdy se podívám na běžný předmět např. hrnek od kafe nebo strom za oknem a na zlomek vteřiny jako by předmět pozbyl svého významu. Jako by se stal jen dvourozměrným či ztratil...

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

"Člověkem v dobrém úmyslu stvořené instituce po splnění svého poslání jen potvrzují svou vlastní existenci samy sebou a nevyhnutelně tím začínají škodit", píše ve své knize Člověk — bytost v sázce rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt. To lze snadno doložit výrokem,...

Jaký mýtus žijeme?

Jaký mýtus žijeme?

V druhém týdnu koronavirové karantény  (březen, 2020) jsem si zapsal sen, jehož význam nyní, po necelých dvou letech pozoruhodně zesílil. Začátek i konec snu jsou velmi zajímavé a s odstupem času mne vyděsilo, jak moc korespondují se současnou situací. Píšu to proto,...

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

V šamanské tradici platí, že jen ten, kdo je zraněn, dokáže sám léčita touto dispozicí je k tomu předurčen a iniciován. Nejinak tomu bylo i během uvolňování se z vlivu hlubokého komplexu méněcennosti, který jsem si přisvojil v ranném dětství. Musela uplynout...

Objevte svůj mýtus

Objevte svůj mýtus

Stvořte svou vlastní psychologii a zahrňte do ní své sny, mýty, znamení, knihy, filmy a pohádky, přizvěte Slunce, hvězdy, Měsíc, nebe i Zemi — tu přednostně. A když nebudete vědět kudy kam, když zapomenete, proč tu jste, zujte si boty a stoupněte na Zemi. Klidně i na...

Minulost, přítomnost, budoucnost

Minulost, přítomnost, budoucnost

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. Proto koučink nepracuje s minulostí, ale soustředí se na budoucnost. Přesto chci...

Tajemství

Vždycky dostanu lepší náladu, když si přečtu Vonneguta nebo Hellera. Zároveň mě zachvátí nezřízená touha po sebevyjádření. Během života jsem získal  nejasný pocit, že by to mohlo mít nějaký smysl. Je to taky jedna z mála činností, které se dají dělat, když bydlíte v...

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

"It's not gonna happen" a "Fuck" — píp. Tyhle dvě věci mi z filmu Matrix 4 Resurrections utkvěly v hlavě i do druhého dne. Před čtyřkou jsme se ženou z nostalgie absolvovali i všechny tři předchozí filmy. A nejen že se na to pořád dalo dívat, dokonce jsme při...