Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování 

a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informce. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani naše ani logická. Podvědomí rozhoduje za nás.

Vše kým jsme, je výsledkem našich rozhodnutí. Co pro nás je či není správné, není určeno morálními kritérii ani tím, co si my sami myslíme. pouze naším vnitřním energetickém nastavením, naším designem.

To se úzce dotýká i analytické (hlubinné) psychologie C. G. Junga. Vedle popisu nevědomí, archetypů, komplexů či extra / introspekce se však soustředí na dary a nadání, jenž nám byly předurčeny naším designem již v době před narozením. Human design nám je pomáhá rozvíjet, realizovat a naplnit tak naše životní poslání.

Human Design — typ projektor

Čtyřmi typy lidí jak je rozlišuje HD jsou:

  • manifestující typ (8% populace)
  • generující typ (68%)
  • projektující typ (22%)
  • reflektující typ (2%)

Každý z typů má v životě svou úlohu. Velmi zkráceně řečeno: manifestoři vymýšlejí věci, generátoři je dělají, projektoři jsou jejich prostředníky a reflektoři to celé zrcadlí. Hořký vtip spočívá v tom, že lidé svůj design neznají a nejednají v souladu s ním. Mají proto opravněný pocit, že na mnoha místech jejich život poněkud „drhne“.

Jako projektující typ (na obrázku výše je má vlastní HD mapa) jsem člověkem, jenž nemá přístup k vlastnímu energetickému poli, k „jungovskému“ Bytostnému já. Je to cena za to, že mám naopak přístup k Bytostnému já, resp. k tomu, jak se Bytostné já projevuje či neprojevuje všech ostatních lidí. Bez nadsázky tak lze říci, že projektoři tuší o lidech kolem sebe víc, než oni sami.

Zároveň je důležité říct, že projektorům jde spíš o to, pochopit druhé a tak opravdu vidět, oč tu běží. Způsob fungování světa studují skrze pozorování a pochopení lidí. Často ale vidí svět jako mraveniště, kde lidé pobíhají jako mravenci a přemísťují tuny materiálu z místa na místo a vnímáme, jak je to marné a zbytečné a jak by to mohlo být smysluplné, jak by mohli mít lidé z toho, co dělají větší užitek a větší radost.

Energetické pole (aura) projektorů má dostředivý, vstřebávající aspekt. Automaticky se koncentruje a proniká do energetických polí lidí, mezi kterými se nachází. Jako projektor tak nevědomě přebírám jejich vlastní nastavení a pokud se to děje v přítomnosti více lidí než dvou (vyjma mne), přestávám se orientovat takříkajíc kdo je kdo nebo „co je čí“. Aby toto bylo užitečné a použitelné, je pro mne nejvhodnější komunikovat způsobem jeden na jednoho. Tak mohu zcela využít svůj potenciál k vhledu do způsobů a nastavení lidí kolem mne. 

Zároveň mě pobyt mezi lidmi zvláště energizuje, nabíjí. Násobím v sobě sílu generátorů, tedy většiny lidí. Neznamená to, že projektoři kradou druhým jejich energii, že dokáží číst myšlenky, či předpovědět budoucnost. Pouze přebírám náladu, způsob vyjadřování, životní postoj, vnitřní naladění, jako bych tak byl nastaven já sám. Děje se mi to odmalička a teprve Human Design mi objasnil proč. Postupem času jsem se v sobě zorientoval do té míry, že dovedu rozpoznat, že se to začíná dít, kdy se to děje a hlavně jak.

To nebylo snadné a trvalo mi to léta. Ale teď mohu tento dar poskytnout tomu, kdo stojí o vhled, o reflexi. A zejména o povzbuzení, protože člověk si pouze myslí, že se rozhoduje, činí to však za něj jeho mentální systém, jeho podvědomí, jehož kroky si teprve zpětně odůvodňujeme a považujeme za logická. Proto máme často pocit, že jsme v nesprávný čas na nesprávném místě. Řídili jsme se svým tzv. nepravým já.

Každý z nás má svůj vlastní design. Všichni jsme tu z nějakého důvodu. Ten byl pro nás v podobě jakési magické esence předurčen a snad se tak stalo i s naším dávným souhlasem. Objevte ten důvod. Objevte jej tak, že nahlédnete své vlastní nastavení, svůj kosmický design.

Na oficiálních stránkách systému Human Design si můžete nechat zdarma (za váš email) vygenerovat svou vlastní mapu. Jakub Střítezský, který HD do Čech přinesl vám poté, budete-li chtít, vyhotoví rozbor k lepší orientaci a pochopení toho, co a proč vám život přinesl a přináší. Setkáte se tak znovu sami se sebou.

Trychtovací úmořád, omlouvám se

Trychtovací úmořád, omlouvám se

V ten samý rok měly mé nedomrlé autodestruktivní tendence, které jsem zábavnou formou zpracoval do Kentaurových písní a stále se připomínající alkoholismus v Podivném odpoledni Lebama Bulebika, společně s audioknihou Deník skladníka úhrnem tisíce shlédnutí na Youtube. V knihkupectví Kosmas si Skladníka v elektronické podobě dokonce zakoupili dva lidé.

Georg Trakl — Básně za úplňku (audio)

Georg Trakl — Básně za úplňku (audio)

Smysl života definoval syn Kurta Vonneguta Mark těmito slovy:"We are here to help each other to get through it — whatever it is." A Traklovo "whatever it is" je opojné, magické i hrozivé. Příští týden oslaví rakouský básník Georg Trakl 135. narozeniny. Poprvé jsem se...

Jsou věci tak krásné

Jsou věci tak krásné

na světě, že
nemůžu pochopit, proč
jsem si vybral život
v boudě z latí, kam
nepáchne živá duše, kam
táhne a
z okna vidím jen
staré potrubí a zeď.

Fotky

Fotky

Většina fotografů fotí lidi.
To je napůl výhra.
Nebo jen ženské, to je
úplná výhra.

Jeden
známý herec
se dal slyšet, že chce

Neděle

Většinu dopoledne jsme
s dětmi venku.
V lesním jezírku
trénují žabky,
sojka a káně
nad námi létají
sem a tam nebo
v kruhu.

Brodíme se
kupami tlejícího listí;

Můj komín

Můj komín

Vstávám teď ráno tak brzy,
že můj tovární komín
ještě svítí jeho
svou karmínovou září.

Připomíná mi můj
tvrdej chleba, když

Snus

Tenhle švédský
žvýkací tabák mi dělá dobře.
Mám ho vzadu
za tváří a
když se na sebe
ráno dívám
do zrcadla po tom,
co jsem několik hodin psal
báseň o zácpě,

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

"It's not gonna happen" a "Fuck" — píp. Tyhle dvě věci mi z filmu Matrix 4 Resurrections utkvěly v hlavě i do druhého dne. Před čtyřkou jsme se ženou z nostalgie absolvovali i všechny tři předchozí filmy. A nejen že se na to pořád dalo dívat, dokonce jsme při...