Smysl života definoval syn Kurta Vonneguta Mark těmito slovy: 

„We are here to help each other to get through it — whatever it is.“ 

A Traklovo „whatever it is“ je opojné, magické i hrozivé.

Příští týden oslaví rakouský básník Georg Trakl 135. narozeniny. Poprvé jsem se ním setkal v životopise Bohuslava Reynka; Reynek jako první přeložil Traklovy básně do jiného jazyka. Říkal jsem si, to bude nějaká staroba, vždyť sebevraždu spáchal Trakl ještě v první světové válce. Čeho bych se u něj mohl dočíst? No, byl jsem hlupákem a byl jsem uchvácen.

Reynkovy překlady se v antikvariátech (v běžném knihkupectví s pětačtyřiceti tisíci nových titulů týdně je neseženete) prodávají za tři, pět i deset tisíc. Já sehnal s vypětím všech sil a peněženky překlady Ludvíka Kundery z roku 1965 v jednom slovenském antikvariátě. To jen pro dokreslení jak známý nebo neznámý je Georg Trakl tuzemskému publiku. 

Strohá data o Traklově životě si můžeme najít na Wikipedii (viz zdroje úplně dole). Já chci ale říct tohle:

Georg Trakl byl v systému Human design „projektujícím“ typem s profilem 2/4.

Říkám to proto, že jsem to tušil už po prvním přečtení jeho básní. Záleval mě pocit uchvacujícího tonutí ve slovech, která jako bych kdysi znal, ale dávno je už zapomněl. I já jsem HD projektor s profilem 2/4. (Co to znamená viz zdroje úplně dole.) 

Přesto jsem byl překvapen. Projektoři nějak intuitivně vědí, kdo jsou druzí lidé, jaké jsou motivy jejich slov a konání a na základě jakého mentálního systému fungují. Teď myslím hlavně na Trakla, který se vlekl světem kdysi dávno na přelomu století. Světem, který snad byl tišší než náš, ale stejně páchnoucí jatkami, bojišti a lazarety první světové války. Melancholie byla tehdy považována za nemoc. O historii šílenství se zajímavě zmiňuje Martin Reiner v Básníkovi / románu o Ivanu Blatném. Ivan Blatný se podobně jako švýcarský spisovatel z přelomu století Robert Walser dobrovolně uchýlil k doživotnímu pobytu v psychiatrickém zařízení. U nás v současnosti zaznamenáváme tendence k vytváření psychiatrických diagnóz a následné medikaci už u úplně malých dětí, ale o tom jindy.

Všechny údaje životních dat Georga Trakla mi vyvstávají v temných konturách jeho myšlenek, pocitů, strohém a přesto křišťálově jasném výrazu. A dostávají lidskou podobu kdysi žijícího člověka, jenž byl s peklem vlastní mysli vržen do opravdového, skutečného pekla války.

Trakl věděl, kdo jsou druzí a proč dělají, co dělají.

I to, že jejich konání by nabylo většího významu a smyslu, kdyby mohl naplno říct, co vidí. Frustraci HD projektorů tak mírnil únikem do psychedelických básní, které psal po večerech v tmavé kůlně za lékárnou, kde pracoval a kam si do své samoty a melancholie tajně přinášel vzorky tehdejších lékařských anestetik, kokainu. Existuje prý dokonce statistika výrazů barev, jenž Trakl používal ve svých básních. Nejčastěji se vyskytují hnědá, purpurová, modrá a zlatá.

Human design mohl být vyvinut teprve o sto let později; doba, ve které žil Georg Trakl nebyla zdaleka tolik přízniva individualismu, jak jej zažíváme teď. Trakl se leda mohl stát — a o to usiloval — úřednickým opisovačem, ale na takovou pozici nedosáhl pro své „rebelství“, jak eufemisticky uvádí ve své jinak pozoruhodné předmluvě Ludvík Kundera.

Georg Trakl ukončil svůj život v sedmadvaceti letech. V tom, zda to byl záměr či nešťastná náhoda nemám jasno ani já ani Ludvík Kundera. Wikipedie naopak jasno má; podle ní se válkou prohloubila Traklova „depresivní povaha.“ Neviděl bych to zdaleka tak jednoznačně, k tomu všemu měl Trakl něco jako incestní vztah se svou sestrou Gretou. Ta se nezřídka vyskytuje v jeho básních jako žena i jako chlapec. Jung říká, že stejně tak se ve snech i anima zjevuje jak v ženské tak v mužské podobě. Dále také říká, že má-li někdo sám ukončit vlastní život, tato myšlenka se vyskytuje v jeho mentálním poli dlouhou dobu, od mládí, od dětství.

Kdo je pak ale chlapec Elis v básni, kterou začíná video? Pro Trakla je toto jméno předobrazem rajské čistoty, nevinného dětství. Evokuje slovo elysium (ráj, říše blaženosti). Výklady Traklových básní se ovšem omezují na výklady filozofické a katolicky mytologické. A ty psychologické jsou poplatné svému oboru, povětšině postaveném na několikrát zrevidovaném Freudovi (freudiáni by jinak neměli v rukou nic než Freudův komplex) a psychologii, která zcela ignoruje dnes už také století staré bádání Jungovo, jehož psychologie zahrnuje v neposlední řadě jako terapeutický objekt osobu psychologa samotného. Human design je zcela převratný a jde křížem krážem zmíněnými obory až k osobní mytologii a předurčení.

Trakl ale nebyl šílencem. Jeho melancholii (depresi) způsoboval trvalý nedostatek uznání a stres z pocitu, že je s ním něco špatně. Ty kompenzoval sebedestruktivním užíváním kokainu, jehož vedlejším produktem byly ovšem jeho divukrásné básně z krajin noční duše.

Georg Trakl patří do tzv. Klubu 27. Po bok Jima Morrisona, Briana Jonese, Janis Joplin, Jimi Hendrixe, Jean Michel Basquiata (viz zdroje).

Pro jeho pocit hořkosti, zmaru a touhy po smrti cítím, jako projektor k projektorovi, silné nutkání zařvat časem o víc než sto let zpět: 

„Vidím tě, příteli. Vidím a zřím tě!“

Ten nápad na audio jsem dostal po tom, co jsem zkusmo vytvořil fotku ze záhlaví. Tak se mi zalíbila, že jsem si řekl, že tohle je přece obal hudebního alba! Ještě tak k tomu dodělat to album…

A tak jsem za úplňku, jak jsem zjistil dodatečně, nemotorně namluvil některé z jeho básní. Nahrál jsem k nim i něco synťáků a psychedelických ploch, abych tomu snad dodal vesmírnější rozměr. Docela se to podařilo.

K Tvým 135. narozeninám

— Děkuju, J. S.

Georg Trakl – Básně za úplňku

Burroughsovo trauma

Burroughsovo trauma

William Seward Burroughs prochází ulicí vedoucí k jeho rodnému domu. Na sobě má světlý oblek, klobouček, jaký měl můj dědeček a v chůzi se opírá o hůl. "Neviditelný muž", který svou přezdívku získal během pobytu v Tangeru, kam se uchýlil z USA poté, co byl odsouzen za...

Vy jste ti, co přežili

Vy jste ti, co přežili

Lůno je pouze branou,nedává život, ten je zažehnut mnohem dřív, jinde a jinak. Všichni jste unikli smrti tím, že jste opustili lůno. Abyste svou sílu a potenciál vyzářili do tohoto světa.I já jsem pátral ve své minulosti po jedovatých šípech Osudu. A došel jsem...

Ještě o vidění

Ještě o vidění

Jeden mladý muž mi otevřeně přiznal, že má potíže s ženami, s navazováním znamostí. Díval jsem se mu do očí, díval jsem se do celého jeho Bytí. Nejde slovy popsat, co v takových chvílích vidím, je to spíš vnímání určitých sil, sklonů, přesvědčení, pocitů. A něco vždycky přebírá vládu jako to nejsilnější či nejvýraznější.

Muž, který otrávil svého koně

Muž, který otrávil svého koně

Je vůbec možné věřit v sám sebe v takovém světě? V nelidských podmínkách na sebe musíte zapomenout, abyste to vydrželi. To je náš svět. Sen otrokářů, kteří se sami stali otroky.

Nesmrtelnost

Nesmrtelnost

Kerouac prý zemřel opilý na železničním náspu, jak jsem kdysi někde četl. Bukowski se neupil, na sklonku života dokonce přestal pít úplně a dostala ho pak umrněná tuberkulóza. Neruda zemřel statečně na rakovinu žaludku a Vonnegut, který ve svých šedesáti dvou zapil...

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Kdysi dávno, ještě v afrických savanách jsme se skláněli před Tajemstvím,
které bylo tak nesmírné, že nic jiného jsme s tím ani dělat nemohli. V noci nás z nebe sledovaly oči neznámých tajemných bytostí, ve dne se objevoval zářivý a žhnoucí kotouč, jenž oživoval všechno kolem nás.

Zblázním se v úterý

Zblázním se v úterý

Vždycky mě ohromí, jak tenká je hranice mezi bytím a šílenstvím. Děje se to v milisekundách, kdy se podívám na běžný předmět např. hrnek od kafe nebo strom za oknem a na zlomek vteřiny jako by předmět pozbyl svého významu. Jako by se stal jen dvourozměrným či ztratil...

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

"Člověkem v dobrém úmyslu stvořené instituce po splnění svého poslání jen potvrzují svou vlastní existenci samy sebou a nevyhnutelně tím začínají škodit", píše ve své knize Člověk — bytost v sázce rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt. To lze snadno doložit výrokem,...

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informace. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani...

Jaký mýtus žijeme?

Jaký mýtus žijeme?

V druhém týdnu koronavirové karantény  (březen, 2020) jsem si zapsal sen, jehož význam nyní, po necelých dvou letech, pozoruhodně zesílil. Začátek i konec snu jsou velmi zajímavé a s odstupem času mne vyděsilo, jak moc korespondují se současnou situací. Píšu to proto,...

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

V šamanské tradici platí, že jen ten, kdo je zraněn, dokáže sám léčita touto dispozicí je k tomu předurčen a iniciován. Nejinak tomu bylo i během uvolňování se z vlivu hlubokého komplexu méněcennosti, který jsem si přisvojil v ranném dětství. Musela uplynout...

Objevte svůj mýtus

Objevte svůj mýtus

Stvořte svou vlastní psychologii a zahrňte do ní své sny, mýty, znamení, knihy, filmy a pohádky, přizvěte Slunce, hvězdy, Měsíc, nebe i Zemi — tu přednostně. A když nebudete vědět kudy kam, když zapomenete, proč tu jste, zujte si boty a stoupněte na Zemi. Klidně i na...

Minulost, přítomnost, budoucnost

Minulost, přítomnost, budoucnost

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. Proto koučink nepracuje s minulostí, ale soustředí se na budoucnost. Přesto chci...

Tajemství

Vždycky dostanu lepší náladu, když si přečtu Vonneguta nebo Hellera. Zároveň mě zachvátí nezřízená touha po sebevyjádření. Během života jsem získal  nejasný pocit, že by to mohlo mít nějaký smysl. Je to taky jedna z mála činností, které se dají dělat, když bydlíte v...

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

Matrix 4 Resurrections — nerecenze

"It's not gonna happen" a "Fuck" — píp. Tyhle dvě věci mi z filmu Matrix 4 Resurrections utkvěly v hlavě i do druhého dne. Před čtyřkou jsme se ženou z nostalgie absolvovali i všechny tři předchozí filmy. A nejen že se na to pořád dalo dívat, dokonce jsme při...