Nesmrtelnost

Nesmrtelnost

Kerouac prý zemřel opilý na železničním náspu, jak jsem kdysi někde četl. Bukowski se neupil, na sklonku života dokonce přestal pít úplně a dostala ho pak umrněná tuberkulóza. Neruda zemřel statečně na rakovinu žaludku a Vonnegut, který ve svých šedesáti dvou zapil...

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Bolavá záda a dějiny shrbenosti

Kdysi dávno, ještě v afrických savanách jsme se skláněli před Tajemstvím,
které bylo tak nesmírné, že nic jiného jsme s tím ani dělat nemohli. V noci nás z nebe sledovaly oči neznámých tajemných bytostí, ve dne se objevoval zářivý a žhnoucí kotouč, jenž oživoval všechno kolem nás.

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

Archetyp: moudrý stařec či nemocný senior?

"Člověkem v dobrém úmyslu stvořené instituce po splnění svého poslání jen potvrzují svou vlastní existenci samy sebou a nevyhnutelně tím začínají škodit", píše ve své knize Člověk — bytost v sázce rakouský etolog Irenäus Eibl-Eibesfeldt. To lze snadno doložit výrokem,...

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Human Design — Objevte své kosmické nastavení

Systém Human Design nás vede k podvědomým vzorcům chování a tím k poznání sebe sama. Mapuje způsob, jakým zpracováváme informce. Naše rozhodnutí jsou totiž učiněna nejdříve v podvědomí a teprve potom přecházejí do vědomé mysli. Naše logická rozhodnutí nejsou tedy ani...

Jaký mýtus žijeme?

Jaký mýtus žijeme?

V druhém týdnu koronavirové karantény  (březen, 2020) jsem si zapsal sen, jehož význam nyní, po necelých dvou letech pozoruhodně zesílil. Začátek i konec snu jsou velmi zajímavé a s odstupem času mne vyděsilo, jak moc korespondují se současnou situací. Píšu to proto,...

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

Jak se vymanit z vlivu komplexu méněcennosti

V šamanské tradici platí, že jen ten, kdo je zraněn, dokáže sám léčita touto dispozicí je k tomu předurčen a iniciován. Nejinak tomu bylo i během uvolňování se z vlivu hlubokého komplexu méněcennosti, který jsem si přisvojil v ranném dětství. Musela uplynout...

Objevte svůj mýtus

Objevte svůj mýtus

Stvořte svou vlastní psychologii na zahrňte do ní své sny, mýty, znamení, knihy, filmy a pohádky, přizvěte Slunce, hvězdy, Měsíc, nebe i Zemi — tu přednostně. A když nebudete vědět kudy kam, když zapomenete, proč tu jste, zujte si boty a stoupněte na Zemi. Klidně i na...

Minulost, přítomnost, budoucnost

Minulost, přítomnost, budoucnost

Při hledání řešení se naše mysl často obrací do minulosti. V dávných událostech pátrá po příčinách a domnělých vinících. Je dobré si připomenout, že lidská paměť je (naštěstí) selektivní. Proto koučink nepracuje s minulostí, ale soustředí se na budoucnost. Přesto chci...

Jan Skalák ve svých verších popisuje nejen svůj vnitřní svět, ale i svět kolem nás, ulice, lesy, zahrady, a nevyhýbá se ani tématům týkajícím se moderních technologií. Jeho poezie pohladí po duši, je plná obrazů a dotýká se snad všech lidských smyslů, maluje plastický obraz světa, v němž žijeme, a citlivě vykresluje jak jeho krásu, tak i kritiku některých aspektů života a společnosti. Kentaurovy písně rozhodně stojí za přečtení.

Petra Kamlachová, spisovatelka, redaktorka

„Život je básní, co chvěje se v modrém vzduchu, když člověk se zasní, když dopřeje si sluchu.“

Dovolte si zpomalit ve svém shonu a nechte se unášet na vlnách melancholie Jana Skaláka.
Jan je filozofujícím básníkem. Příkladem jeho tvůrčího génia, umělecké zkratky a mistrně zakomponovaného smyslu pro detail je pro mě verš: „Na přechodu u knihovny a o kus dál řeka, divý muž a park a stromy.“ Rožnováci vědí…

Básníkova plachá duše dokáže brilantně zachytit vzlety a pády, hloubku bytí, naděje i bol. Jeho tklivý smutek se umí dotknout čtenářovy duše a vtáhnout ji do plnosti přítomného okamžiku. Stejně jako pulzující dynamika jemného flirtu:

„Zatoužím náhle být odhalen.
Však Venušin zrak se odvrací;
jiné má věci teď na práci
pohled horký jak fén;
další v řadě musí být odbaven.“

Mgr. Lenka Bednářová, lektorka vzdělávacích seminářů a poradkyně pro osobnostní rozvoj